Opšta i abdominalna hirurgija

Ljekari specijaliste opšte i abdominalne hirurgije

Potrebni stepen stručne spreme, zvanje i iskustvo:

Opšti uslovi

  • VSS – Medicinski fakultet
  • Specijalista opšte ili abdominalne hirurgije/subspecijalista abdominalne hirurgije
  • Poželjno 4 godine specijalističkog radnog iskustva

Posebni uslovi

  • Aktivno poznavanje rada na računaru
  • Aktivno poznavanje engleskog jezika