Izgradnja naše bolnice se odvija prema terminskom planu

Danas je završena fasada sjevernog bloka bolnice i izgleda baš kako je i zamišljena!