Center of Excellence – Quality and Safety ASA Bolnica

Center of Excellence – Quality and Safety ASA Bolnica

ASA Bolnica je odlučna da sistem kvaliteta bude beskompromisna kategorija po kojoj će biti prepoznatljiva u Bosni i Hercegovini ali i u regionu. Upravo u tu svrhu koristimo i softwer za simulaciju koji se temelji na 3D prikazu i pruža mogućnost analize svakog aspekta liječenja pacijenta kao i zaključke koje bi potencijalne promjene mogle donijeti. Sve se to dešava u virtuelnom okruženju, a koje je, u svakom momentu, fokusirano na pacijenta.

Zaključci do kojih dolazimo koristeći ovaj sistem od velikog su značaja za budući sistem kvaliteta jer pomažu da otkrijemo najefikasnija rješenja za liječenja pacijenata. Na temelju izvedene simulacije dobijamo opširniji izvještaj o izvedbi pomoću kojeg se unaprijed mogu identificirati problemi i slabosti u sistemu, nakon čega se oni detaljnijim planiranjem ili odabirom najoptimalnijeg rješenja, jednostavno eliminišu.

Menadžer za kvalitet u ASA Bolnici, Adnan Bilić upravo ovo rješenje predstavio je na drugoj Konferenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K s međunarodnim sudjelovanjem „Zdravstveno osiguranje u sustavu zdravstva – uloga i izazovi“ održanoj od 29. do 1.10.2022. u Mostaru.