ASA Bolnica – mjesto znanja i kontinuirane edukacije

Građani Sarajeva, ali i Bosne i Hercegovine, krajem sljedeće godine će dobiti prvu privatnu opštu bolnicu.

Izgradnja prve privatne opšte bolnice u BiH proizilazi iz dugoročne strategije diverzifikacije i razvoja poslovanja ASA Grupacije u oblast zdravstva i izraz je težnje ka poboljšanju kvaliteta života bh. građana kroz uspostavljanje zdravstvene usluge visokog kvaliteta i sigurnosti.

ASA Bolnica Sarejevo - Valetudo

Prva potvrda tog opredjeljenja bila je akvizicija Eurofarm poliklinike 2015. godine. Tada je to bila poliklinika sa 15 uposlenih, te uz kontinuirano investiranje i razvoj poslovanja, do danas je izrasla u najveći privatni ambulantno-laboratorijski zdravstveni sistem u našoj zemlji.

Eurofarm Centar je trenutno, sa svojim polikilinikama i laboratorijama, prisutan na 13 lokacija u BiH i broji više od 200 uposlenika, a u planu je skoro širenje i na zemlje u regionu.

Kao nastavak diverzifikacije u oblasti zdravstva, najavljujemo skoro otvaranje prve privatne opšte bolnice u BiH pod imenom ASA Bolnica. Detaljno isplanirana organizacija rada i radnih procesa, najsavremeniji informacioni sistem i medicinska tehnologija, troškovno efikasno upravljanje, važni su koraci, kako je naveo naš sagovornik, doc. dr. Rasim Jusufović, dr. med., direktor projekta prve private opšte bolnice u BiH, koji doprinose da nova bolnica kreira novu vrijednost, zdravstvenu uslugu visokog kvaliteta i sigurnosti gdje je pacijent uvijek na prvom mjestu.

“No, uz sve navedeno, svjesni smo da je imperativ osigurati angažman vrhunskih medicinskih stručnjaka koji će uz profesionalan pristup, znanje i iskustvo, pacijentima pružiti najbolju zdravstvenu njegu. Stoga visoko na listi naših prioriteta jeste kreiranje povoljnog i inspirativnog okruženja za rad te okupljanje mladih talenata i etabliranih stručnjaka iz različitih oblasti. Kada govorimo o težištu našeg odnosa prema našim pacijentima, posebnu pažnju ćemo pokloniti programima prevencije oboljenja i promocije zdravih životnih stilova i navika u okviru posebno razvijenog programa edukacija stanovništva i pacijenata pod imenom ASA Zdravlje”, dodao je Jusufović.

ASA Bolnica kreira novu vrijednost, zdravstvenu uslugu visokog kvaliteta i sigurnosti gdje je pacijent uvijek na prvom mjestu

Direktor ovog projekta uspješan je menadžer te u svojoj karijeri bilježi brojne uspješno realizovane projekte. Po svojoj osnovnoj stručnoj vokaciji, doc. dr. Rasim Jusufović je doktor medicine, sfera njegovog akademskog i naučnog interesa je zdravstvena ekonomika te osim angažmana na Katedri za zdravstvenu ekonomiku na Medicinskom fakultetu SSST, jedan je od osnivača međunarodnog postdiplomskog studija iz te vrlo aktuelne oblasti. Izobrazbu iz oblasti poslovnog upravljanja i ekonomije je apsolvirao na postdiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, a znanja iz oblasti strateškog upravljanja na prestižnom univerzitetu Harvard u SAD-u. Posmatrajući njegovo bogato iskustvo međunarodnog menadžera za više zemalja regiona u multinacionalnim korporacijama, poznavanje domaćeg tržišta i zdravstvenog sistema, kao i dosadašnje, pripremne aktivnosti za otvorenje bolnice uvjereni smo da u ASA Bolnici kvalitetnih usluga i vrhunskih stručnjaka neće nedostajati. Gospodin Jusufović nam je, u vrlo ugodnom razgovoru za Valetudo magazin, otkrio mnoštvo informacija o ASA Bolnici, vrijednosti projekta, planovima i očekivanjima, o čemu možete čitati u nastavku.

VALETUDO: Gospodine Jusufović, možete li nam reći nešto više o ASA Bolnici? Kada je počela izgradnja?

Izgradnja ASA Bolnice počela je u martu 2021. godine. Investitor je ASA Grupacija, domaća bh. kompanija koja se ističe kao lider u velikom broju uslužnih grana kao što su osiguranje, bankarstvo, špedicija, rent-a-car, izgradnja i upravljanje industrijskim nekretninama i mnoge druge.

VALETUDO: Imajući u vidu da ASA Grupacija ima iskustvo u mnogo uslužnih grana, koje su to sinergije na kojima želite graditi poslovanje nove bolnice?

Hvala vam na tom pitanju. Znate, postoji jedna važna poveznica između našeg poriva i uspjeha u uspostavljanju vrhunske  ekpertize u poslovanju u uslužnim granama u kojima smo aktivni i našeg današnjeg stremljenja ka uspostavljanju zdravstvene usluge najvišeg kvaliteta i sigurnosti koja će uveliko unaprijediti kvalitet života svih građana BiH.

Mi tu poveznicu često nazivamo naš DNK grupacije, a ona se ogleda u istinskom i mogao bih reći pasioniranom opredjeljenju na kontinuranu edukaciju i stručno napredovanje, i ona nas inspiriše i motiviše na postavljanje vrlo ambicioznih ciljeva.

Tu našu opredjeljenost potvrđuje i rad Fondacije Hastor, na koju smo posebno ponosni, koja je vođena izrekom da je obrazovanje najmoćnije oružje koje možemo upotrijebiti u cilju podsticanja pozitivnih promjena u društvu.

Posebno smo ponosni na potpisani ugovor sa Međunarodnim medicinskim univerzitetom u Beču i činjenicu da će kliničko upravljanje ASA bolnicom biti predato u ruke stručnjaka jedne takve prestižne ustanove i univerziteta

Fondacija Hastor više od 16 godina u kontinuitetu afirmira svoju dugoročnu misiju koja se ogleda prevashodno u izgradnji stabilnijeg i prosperitetnijeg bh. društva. Od početka svog djelovanja pa sve do danas, Fondacija Hastor podijelila je preko 25.000 stipendija mladim ljudima kojima je, osim finansijske podrške, pružila priliku da napreduju, upoznaju i šire svoje vidike i ono najvažnije – imaju bezuslovnu podršku na putu ličnog i profesionalnog razvoja.

Fondaciju Hastor vidimo kao jedan nepresušan izvor mladih talenata, budućih stručnjaka koji će u okviru ASA divizije zdravstva imati priliku da se naučno i stručno dokažu i razvijaju.

Osim temelja u Fondaciji Hastor, jedna od najvažnijih sinergija ASA Zdravstva (ASA Bolnica i EuroFarm Centar poliklinike) je saradnja sa ASA Osiguranjem, najvećim bh. osiguravajućim društvom, sa kojima radimo na ponudi paketa zdravstvenog osiguranja prilagođenih svim dobnim skupinama kako bi naše usluge bile dostupne i priuštive što većem broju onih kojima su potrebne.

VALETUDO: Koje bolničke usluge će građani moći koristiti u ASA Bolnici?

Bolnica će imati 180 bolničkih kreveta na sedam spratova, 10 operacionih sala, 12 specijalističkih odjeljenja, a pacijenti će na raspolaganju imati gotovo sve medicinske usluge – od hitne pomoći, porođaja, pa sve do rutinskih, ali i složenih operativnih zahvata.

Kroz saradnju sa Međunarodnim medicinskim univerzitetom u Beču, otkrili smo da sve više pacijenata s područja Balkana kod njih traže medicinsku pomoć, posebno za složene operacije i specijalizovane zahvate iz raznih medicinskih disciplina. Naš cilj je da kroz tu saradnju, uposlenicima osiguramo različite edukacije kako bi pacijenti iz zemlje i regiona potrebne zdravstvene usluge mogli dobiti u okviru granica naše zemlje. Naravno, po kriterijima kvalitete i sigurnosti definisanim svjetskim standardima u zdravstvu kojima težimo.

VALETUDO: Po svemu sudeći, riječ je o impresivnom projektu. Možete li nam reći po čemu će se ASA Bolnica razlikovati od ostalih zdravstvenih ustanova?

ASA Bolnica će kroz koncept svog djelovanja, kojeg krase epiteti SMART, DIGITAL i GREEN dopuniti segment sekundarne i tercijarne bolničke zaštite. Uz najsavremeniju medicinsku opremu, IT tehnologije i vrhunske stručnjake iz pojedinih oblasti, našim pacijentima ćemo osigurati najbolje uslove za liječenje. Pored osnovnog cilja koji je pružanje usluga zdravstvene zaštite na najvišem mogućem nivou, prva privatna opšta bolnica će i svojim uposlenicima ponuditi potpuno drugačije okruženje za rad. ASA Bolnica će biti mjesto kontinuirane edukacije i usavršavanja sveukupnog medicinskog osoblja, ali i svih ostalih uposlenika.

VALETUDO: Koje pripremne aktivnosti za otvaranje bolnice ste do sada obavili?

Benefiti koje će ASA Bolnica donijeti građanima naše zemlje su brojni i ta činjenica nam je inspiracija i motivacija da uložimo maksimalne napore kako bi sve bilo spremno za otvorenje.

Jedan od zadataka koje smo finalizirali, a na koji smo posebno ponosni, svakako je ugovor o strateškom partnerstvu koji smo potpisali s Međunarodnim medicinskim univerzitetom u Beču (Medical University Vienna International) a odnosi se na sljedeće oblasti:

  • kliničko upravljanje ASA Bolnicom koje će voditi stalno uposleni renomirani stručnjaci Opšte univerzitetske bolnice Beč,
  • razvoj sistema upravljanja kvalitetom i sigurnosti po najvišim međunarodnim standardima,
  • kontinuirana edukacija kadra u ASA Bolnici i u Opštoj univerzitetskoj bolnici Beč, i
  • razvoj zajedničkih naučno-istraživačkih programa.

 VALETUDO: Nekoliko puta ste istakli da će bolnica biti moderno opremljena i tehnološki napredna, pa Vas molim da čitateljima Valetudo magazina otkrijete nešto više o tome.

Poseban dio tima se bavi istraživanjem opreme i IT rješenja koje planiramo koristiti, pa ni u tom segmentu, kao ni u ostalim, apsolutno ništa nije prepušteno slučaju. Osim tehnološki najsavremenije medicinske opreme koju pažljivo biramo, ostvarili smo saradnju i sa kompanijom Dedalus, jednom od najvećih globalnih kompanija za zdravstveni softver na svijetu. Ovog partnera smo odabrali zbog naše usmjerenosti ka digitalizaciji i pružanju efikasnije zdravstvene usluge koja će biti potpomognuta provjerenim, etabliranim i cjelovitim zdravstvenim softverom. Također, svi procesi i kretanja materijala i ljudi u bolnici su mapirani i simulirani u posebnoj 3D aplikaciji kako bismo ih na najbolji način optimizirali i njima upravljali. To omogućava da pravilno dimenzioniramo potrebni prostor, osoblje, medicinsku, ali i ostalu tehnologiju.

VALETUDO: Da li ste već počeli sa zapošljavanjem doktora i ostalog osoblja?

Da, kako sam na početku istakao, smatramo da je to jedno od najvažnijih pitanja. Trenutno pregovaramo sa brojnim medicinskim stručnjacima iz BiH, ali i velikim brojem naših stručnjaka koji su vrlo uspješni širom svijeta, a svoju karijeru žele nastaviti u domovini. Pomno biramo članove svog budućeg tima i vrlo smo pozitivno iznenađeni ushićenjem, angažmanom i spremnošću naših stručnjaka iz dijaspore koji na razne načine žele doprinijeti našem projektu.

Kroz već potpisane ugovore o angažmanu sa takvim ekspertima ostvarujemo naš san da će naša bolnica, ne samo smanjiti odliv kadrova iz BiH, nego učiniti da se stručnjaci koji su se školovali i specijalizirali u Evropi i svijetu vrate u svoju domovinu kako bi doprinijeli uspostavljanju kvalitetne i sigurne zdravstvene usluge za sve građane.

Pružanje najbolje medicinske usluge će biti moguće samo uz najbolji kadar kojem ćemo omogućiti kontinuiranu edukaciju, inspirativno radno okruženje te svakodnevni profesionalni razvoj.

No, osim medicinskih eksperata iz raznih oblasti koji su na vrhuncu svoje karijere, vrata naše bolnice će biti otvorena i za sve medicinske i druge profesionalce koji su na samom početku profesionalng razvoja, a voljni su učiti, napredovati i dati najbolje od sebe kako bismo napravili razliku i ponudili dodatnu vrijednost našem kompletnom zdravstvu.

VALETUDO: Kako će ovaj jedinstveni zdravstveni projekat uticati na društvo u BiH?

Kao što sam ranije spomenuo, ovaj zdravstveni projekat će po mnogočemu biti jedinstven i nadamo se postaviti ne samo nove standarde nego i način razmišljanja, kako u medicini i zdravstvu, tako i u sveukupnom bh. društvu, a posebno u odnosu prema društvenom poduzetništvu.

Takođe se nadamo da će naš primjer pokrenuti djelovanje drugih poduzetnika koji će na profesionalan, inovativan i održiv pristup katalizirati pozitivne sistemske promjene koje nadilaze nedostatke tržišta i iskorištavaju otvorene mogućnosti.

VALETUDO: Kada očekujete da će građani Bosne i Hercegovine moći početi koristiti usluge ASA Bolnice?

Bolnicu u punom kapacitetu za naše pacijente planiramo otvoriti u zadnjem kvartalu 2023. godine, a prije toga nam predstoji pokretanje programa edukacije iz oblasti prevencije hroničnih oboljenja. Ako želite pratiti napredak izgradnje naše bolnice, sve informacije su dostupne na www.asabolnica.ba. To je također i mjesto na kojem možete komunicirati s nama, pisati nam ako imate pitanja ili prijedloga te pronaći detalje o otvorenim pozicijama za zapošljavanje.