ASA Bolnica će koristiti najmoderniju tehnologiju

ASA Bolnica će u svom djelovanju koristiti moderne tehnologije kako bi svojim pacijentima pružila usluge najvišeg kvaliteta i sigurnosti, sve u cilju pružanja optimalnih dijagnostičkih i terapijskih rezultata.

Upotreba informacionih tehnologija, telemedicine i drugih inovativnih metoda olakšaće će svim uposlenicima pružanje usluga najvišeg kvaliteta.

To podrazumijeva automatizovanu evidenciju o pacijentima, korištenje umreženih uređaja za postizanje bolje komunikacije između zdravstvenih radnika i pacijenata.

Prateći svjetske trendove i tehnološke inovacije mi u ASA Bolnici težimo pružanju najbolje zdravstvene usluge budućim pacijentima.